นักเศรษฐศาสตร์ไทยควรสนใจงานสร้างสรรค์และออกแบบหรือไม่

ข้อมูลจากนักออกแบบชาวอิตาเลียนจะเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบเศรษฐกิจได้อย่างไร

สังคมไทยจะได้อะไรกับการจัดงานสัมมนาครั้งนี้

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยหรือเศรษฐกิจโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องติดตาม และคาดการณ์รูปแบบการบริโภคของคนในสังคมทั้งในและนอกประเทศ การบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หากคาดการณ์ถูกต้อง ภาคธุรกิจจะผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยไม่ก่อให้เกิดกำลังการผลิตส่วนเกิน เศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่อง หากคาดการณ์ผิด การบริโภคจะไม่เกิด มีการสะสมสินค้าคลัง และเงินลงทุนของภาคธุรกิจอาจไม่ถูกชำระคืน ซึ่งจะนำไปสู่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ความเข้าใจรูปแบบการบริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคให้มีความแม่นยำมากขึ้น Francesco Morace ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการตลาดและแนวโน้มการบริโภค จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้คนไทยเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ทัน

การบรรยายโดยนักออกแบบชาวอิตาลีคราวนี้ีเป็นก้าวแรกของ Thailand Creative & Design Center (TCDC) หนึ่งในโครงการ OKMD ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น Value Creation Economy หรือกระบวนการปลดปล่อยประเทศไทยจากการเป็นทาสของโลก

ส่วนหนึ่งของ สไลด์การบรรยาย เลิกตามก้นฝรั่งกับฟรานเซสโก โมราเซ (Francesco Morace)

Introduction

The new 4 Ps
The luxury of the future will be measured through the willingness of other people to listen to us.

The services become great relational catalysers, which must demonstrate the ability to listen.

This is the perspective in which the logics of the 4 Ps (people, places, plans and projects) and of the 6 Rs (Relevance, Resonance, Respect, Responsibility, Reciprocity and Recognition) emerge.The future of consumption

The 6 trends of Emerging Consumption
- Convivial Shared consumption
- ArcheTypical consumption
- Transitive Consumption
- Consumption of the Vital Memory
- Consumption for Occasions
- DecontrActive consumption

The 6 trends of the Italian System
- Essential Worth
- Excellent Commodity
- Cult Innovation
- Transitive Style
- Prestige Comfort
- Daily Voluptuary

สไลด์การบรรยาย เลิกตามก้นฝรั่งกับฟรานเซสโก โมราเซ (Francesco Morace) ตอนที่ 1 { 2,425.50 Kb }
สไลด์การบรรยาย เลิกตามก้นฝรั่งกับฟรานเซสโก โมราเซ (Francesco Morace) ตอนที่ 2 { 2,957.50 Kb }
ถอดรหัสคำคมฟรานเซสโก โมราเซ (Francesco Morace) ในการสัมมนาบางกอก ดีไซน์ ซิมโพเซียม โดยกรุงเทพธุรกิจ { 97.72 Kb }


edit @ 2007/05/04 11:45:10

Comment

Comment:

Tweet